اندیشکده منهاج بر آنست تا با شبکه سازی اندیشه ها و اندیشه ورزان در خصوص موضوعات مختلف در مسیر پاسخگویی به نیاز های فکری و نرم افزاری نظام اسلامی و نیل به دولت اسلامی ،

جامعه اسلامی و تمدن اسلامی گام های مهمی بردارد . آنچه در این قسمت ملاحظه می نمایید اسامی اندیشه ورزانی است که یا از محصولات فکری و علمی آنها در این اندیشکده استفاده شده است

و یا اینکه عضو شبکه اندیشه ورزان اندیشکده منهاج ولایت می باشند .

[ihc-list-users num_of_entries =’10’ entries_per_page =’5′ order_by =’user_registered’ order_type =’desc’ filter_by_level =’1′ levels_in =’1,3,4′ user_fields =’user_login,user_email,first_name,last_name,ihc_avatar,ihc_sm’ theme =’ihc-theme_2′ color_scheme =’0a9fd8′ columns =’5′ align_center =’1′ inside_page =’1′ show_search =’1′ search_by =’nickname,first_name,last_name’ general_pagination_theme =’ihc-listing-users-pagination-1′ pagination_pos =’top’ exclude_pending =’1′ ]