مهر 4, 1397

من به شیطان نیاز دارم

حمله برای من لازم است، یعنی شیطان برای من خلق شده است. چون ساختار من نیاز به حمله دارد. ما که این سیستم را طراحی نکردیم. […]
مهر 4, 1397

سر خودت را کلاه بگذار

اینکه می‌گویند نفستان را در عبادت فریب بدهید همین است، اگر کسی بلد نباشد خودش را فریب بدهد، مکتسبات گرفتارش می‌کند. من یک مکتسباتی دارم که […]
مهر 4, 1397

خودشناسی کجای فرهنگ ماست؟

اگر بخواهیم برای رستگاری خودمان کاری بکنیم، باید روی خودشناسی سرمایه گذاری کنیم. اگر بخواهیم خانواده و شاگردان و زیر مجموعه خود را بسازیم، باید خودشان […]
مهر 4, 1397

خودت را در آینه ببین

در نظام طبيعي اگر به ما بگویند كه بیست‌وچهار ساعت خود را در آينه نگاه نكن، چه می‌شود؟ بدیهی است که بسیار زجرآور است. همه ما […]
مهر 4, 1397

تولد جهنمی

در حرکت از رحم مادر به دنیا، موجود ما چه کسی است؟ حرکت کننده ما چه کسی است؟ جنین است. حالا از رحم دنیا به آخرت […]
مهر 4, 1397

بزرگترین امانت الهی

باید توجه داشته باشیم آنچه که خداوند تبارک و تعالی از نعمت‌های خودش به ما داده، همه آن‌ها دست ما امانت هستند. نفس خود ما هم […]