مهر 4, 1397

ماجرای نفس انسان

ما به ارتباط با انبیای عظام احتیاج داریم، به آدم علیه السلام احتیاج داریم، اینکه ما همین جوری بگوییم: السلام علی آدم صفوه‌الله نمی‌شود، آداب دارد. […]
مهر 4, 1397

شناخت امام زمان به چه دردی می خورد؟

« مَن ماتَ و لَم یعرف امام زمانه ماتَ میتةً جاهلیة؛ کسی که بمیرد و امام زمانش را نشناسد، به مرگ جاهلی مرده است».[1] مرگ جاهلیت […]