مهر 6, 1397

هزار و یک آرزو

مهر 4, 1397

من به شیطان نیاز دارم

حمله برای من لازم است، یعنی شیطان برای من خلق شده است. چون ساختار من نیاز به حمله دارد. ما که این سیستم را طراحی نکردیم. […]
شهریور 31, 1397

حیات طیبه، سبک زندگی قرآنی

مسعود طالبی مقدم[1] چکیده سبك زندگي صحیح در قرآن بر‌اساس توحید‌مداری است، زندگي خدا‌محور همراه با امنيت و آرامش و به دور از دغدغه‌هاي دل‌هره آور. […]