نمایش پروفایل

نمایش وضعیت
ACTIVE
نام
دکتر فردین علیخواه
معرفی
والدينم پس از ازدواج ، در سال ۱۳۵۰ از شهر رشت به اصفهان مهاجرت کردند .پدرم در ذوب آهن اصفهان کار می کرد. من در سال 1351 در آن شهر به دنیا آمدم. در سال ۱۳۵۲ آنان مجددا به رشت برگشتند.تحصیلاتم را از ابتدایی تا دوره دبیرستان در شهر رشت به پایان رساندم. در سال 1370 برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی جامعه شناسی(پژوهشگري اجتماعي) به شهر تبریز (دانشگاه تبریز) رفتم. در سال 1375 در مقطع کارشناسی ارشد جامعه شناسی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران پذیرفته شدم. در سال 1378 ازدواج کردم. بعد از سه سال کار و تجربه در سال 1381 در مقطع دکتری جامعه شناسی در دانشگاه علامه طباطبایی پذیرفته شدم.در سال ۱۳۸۷ دوره دکتری را با رساله اي به نام" بررسي پتانسيل اعتراض سياسي در شهر تهران" به اتمام رساندم.
ایمیل
alikhah@menhajevela.com

آخرین مطلب ها