جزئیات پروفایل
ناصر نور محمد
نورمحمد

دبیر میز اخلاق تبلیغ

Afghanistan
پروفایل اجتماعی
جزئیات حساب کاربری
نقشه
تخصص ها و مهارت ها:1- برنامه ریزی راهبردی ، ایده پردازی و طراحی و معماری پروژه های پژوهشی 2-ا...
این کاربر هنوز کسی را دنبال نمیکند
این کاربر هنوز دنبال کننده ای ندارد