جزئیات پروفایل
سید مهدی
موشح

سال 1376 وارد حوزه علميه قم شد. هم‌اكنون به عنوان پژوهشگر با بعضي از مؤسسات حوزوي همكاري مي‌كند.

Iran, Islamic Republic of
پروفایل اجتماعی
جزئیات حساب کاربری
نقشه
روزگاری است که به دنبال "دانستنم" ، عجب آنکه بیش از پیش به "ندانستن" می رسم ! گویا زمانه با تمام وجو...
این کاربر هنوز کسی را دنبال نمیکند
این کاربر هنوز دنبال کننده ای ندارد