جزئیات پروفایل
علی
همایونفر

کارشناس ارشد علوم سیاسی
محقق و پژوهشگر

Iran, Islamic Republic of
پروفایل اجتماعی
جزئیات حساب کاربری
نقشه
تخصص ها و مهارت ها:1- برنامه ریزی راهبردی ، ایده پردازی و طراحی و معماری پروژه های پژوهشی 2-ا...
این کاربر هنوز کسی را دنبال نمیکند
این کاربر هنوز دنبال کننده ای ندارد