مهر 4, 1397

ویدیویی از بازدید از موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام در مشهد-1

مهر 4, 1397

بازدید از موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام در مشهد

در راستای انجام مطالعات پروژه ی “جریان شناسی تبلیغ دینی” ، محمد همایونفر ، مجری پروژه و مدیر علمی اندیشکده منهاج در محل این موسسه در […]
مهر 4, 1397

آغاز مراحل و فرآیندهای پروژه پژوهشی مربوط به “جریان شناسی تبلیغ دینی”

“بررسی نظریه ها ، مبانی و جریان شناسی تبلیغ دینی ” عنوان پروژه ای است پژوهشی که به همت کارگروه تدوین اسناد راهبردی اندیشکده منهاج و […]
شهریور 20, 1397

سیاست پژوهی و اقدام نگاری در معماری نظام تبلیغ دینی

با توجه به مفاهمه ی فراگیری که در ضرورت تحول و کارآمدسازی سیستم تبلیغ دینی در میان دستگاه های تبلیغ دینی و فعالان تبلیغی شکل گرفته است، دستیابی دقیق و دانش محور به مؤلفه های حیاتی و ابعاد مفهومی نظام تبلیغ دینی و ترسیم سیاست ها و خط مشی ها و تعیین اقدامات اساسی در جهت مدیریت تحول و باز آفرینی این سیستم، کاملاً لازم و ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش تلاش شده است این پیش نیاز های مفهومی و راهبردی در تحلیل و مدیریت تحول نظام تبلیغ دینی فراهم گردد.