مهر ۴, ۱۳۹۷

ویدیویی از بازدید از موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام در مشهد-۱

مهر ۴, ۱۳۹۷

بازدید از موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام در مشهد

در راستای انجام مطالعات پروژه ی “جریان شناسی تبلیغ دینی” ، محمد همایونفر ، مجری پروژه و مدیر علمی اندیشکده منهاج در محل این موسسه در […]
مهر ۴, ۱۳۹۷

آغاز مراحل و فرآیندهای پروژه پژوهشی مربوط به “جریان شناسی تبلیغ دینی”

“بررسی نظریه ها ، مبانی و جریان شناسی تبلیغ دینی ” عنوان پروژه ای است پژوهشی که به همت کارگروه تدوین اسناد راهبردی اندیشکده منهاج و […]
شهریور ۲۰, ۱۳۹۷

سیاست پژوهی و اقدام نگاری در معماری نظام تبلیغ دینی

چکیده پژوهش با توجه به مفاهمه ی فراگیری که در ضرورت تحول و کارآمدسازی سیستم تبلیغ دینی در میان دستگاه های تبلیغ دینی و فعالان تبلیغی […]