مهر 4, 1397

ازدواج و خوابگاه دختران دانشجو

از طرف دانشگاه پزشکی، دعوت به تدریس راجع به ازدواج شدیم. ما هم که قبلاً دوره‌های آن را برگزار کرده بودیم پذیرفتیم. گفتند: این دوره‌ها برای […]