مهر 19, 1397

آسیب های فضای مجازی

  فضای مجازی و چالش های اجتماعی نوظهور. چالش های اجتماعی نوظهور متاثر از اینترنت و فضای مجازی، در ابعاد مختلف می تواند آسیب های اجتماعی […]
مهر 19, 1397

فضای مجازی و چالش های اجتماعی نوظهور

  فضای مجازی و چالش های اجتماعی نوظهور. چالش های اجتماعی نوظهور متاثر از اینترنت و فضای مجازی، در ابعاد مختلف می تواند آسیب های اجتماعی […]
مهر 4, 1397

شناخت امام زمان به چه دردی می خورد؟

« مَن ماتَ و لَم یعرف امام زمانه ماتَ میتةً جاهلیة؛ کسی که بمیرد و امام زمانش را نشناسد، به مرگ جاهلی مرده است».[1] مرگ جاهلیت […]
مهر 4, 1397

سر خودت را کلاه بگذار

اینکه می‌گویند نفستان را در عبادت فریب بدهید همین است، اگر کسی بلد نباشد خودش را فریب بدهد، مکتسبات گرفتارش می‌کند. من یک مکتسباتی دارم که […]
مهر 4, 1397

در گیر و بند دیگران نباش

اگر کسی این را فهمید که چقدر نیاز به اخلاق خوب دارد، دنبالش می‌رود. آنوقت خیلی در گیر و بند دیگران نیست. واقعاً می‌رود که برای […]
مهر 4, 1397

خیال پردازان موفق

موفق‌ترین آدم‌ها كساني هستند كه بتوانند خیال‌پردازی كنند و با سرودن شعر و دیگر کارهای هنری خيال خود را اوج بدهند.* برای اوج‌گیری خیال پیش از […]