شهریور 31, 1397

بررسي تاثير رسانه ها بر تربيت و رشد کودکان و نوجوانان

دکتر محسن فراهاني زهره سعيد چکيده امروزه رسانه‌ها به عنوان يکي از ابزارهاي اصليِ انتقال و گسترش ارزش‌هاي فرهنگي و اجتماعي، در رفتار کودکان و نوجوانان […]
شهریور 3, 1397

محمدعلی فروغی و به تخت نشستن رضاخان

آغاز حکومت پهلوی و نقش بازیگردانان آن از زبان کاراکتر فروغی در سریال !