شهریور 31, 1397

اخلاق اقتصادی کسب‌وکار در سبک زندگی اسلامی

مجید عنان پور خیرآبادی[1] چکیده از پدیده‌های جدید در حوزه عقاید اقتصادی و سیر تحولات آن به‌ویژه در دهه 1990 و اوایل دهه اول قرن 21، […]
شهریور 31, 1397

نقش خانواده در گسترش سبک زندگی اسلامی

منصوره بخشی چکیده ضرورت شکل‌گیری فرهنگ دینی، ذهن را به سبک زندگی خانواده که نخستین آموزشگاه فرد است، رهنمون می‌سازد؛ خانواده با نقش‌های تربیتی، اقتصادی، فرهنگی […]
خرداد 19, 1396

اقتصاد، فرهنگ،سیاست

این جمله از کیست: «ما معتقدیم روابط بین اقتصاد، فرهنگ و سیاست به گونه‌ای است که یکدیگر را متقابلاً تقویت می‌کنند. چنانکه این قاعده در مورد […]