شهریور ۳۱, ۱۳۹۷

اخلاق اقتصادی کسب‌وکار در سبک زندگی اسلامی

مجید عنان پور خیرآبادی[۱] چکیده از پدیده‌های جدید در حوزه عقاید اقتصادی و سیر تحولات آن به‌ویژه در دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه اول قرن ۲۱، […]
شهریور ۳۱, ۱۳۹۷

نقش خانواده در گسترش سبک زندگی اسلامی

منصوره بخشی چکیده ضرورت شکل‌گیری فرهنگ دینی، ذهن را به سبک زندگی خانواده که نخستین آموزشگاه فرد است، رهنمون می‌سازد؛ خانواده با نقش‌های تربیتی، اقتصادی، فرهنگی […]
خرداد ۱۹, ۱۳۹۶

اقتصاد، فرهنگ،سیاست

این جمله از کیست: «ما معتقدیم روابط بین اقتصاد، فرهنگ و سیاست به گونه‌ای است که یکدیگر را متقابلاً تقویت می‌کنند. چنانکه این قاعده در مورد […]