آذر 10, 1397

مقولات تبلیغ دانش آموزی به تفکیک ارکان تبلیغ

مهر 30, 1397

define author test

مهر 16, 1397

جدول فهرست مسائل

ردیف عنوان مسئله اصلی عنوان مسئله فرعی  شناسه اجمالی شناسه تفصیلی شبکه مفاهیم مرتبط 1 انقلاب جنسی 2 فقر (اقتصادی و فرهنگی) 3 بدحجابی 4 طلاق […]
مهر 4, 1397

خیال پردازان موفق

موفق‌ترین آدم‌ها كساني هستند كه بتوانند خیال‌پردازی كنند و با سرودن شعر و دیگر کارهای هنری خيال خود را اوج بدهند.* برای اوج‌گیری خیال پیش از […]
فروردین 18, 1396

گفتگوی پژوهشی- تست دسته رویدادهای پژوهشی 3

گفتگو با مسئول بین الملل دانشگاه ادیان – تست می شود بخش رویدادهای پژوهشی . گفتگو با مسئول بین الملل دانشگاه ادیان – تست می شود بخش […]
اسفند 25, 1395

فرهنگ متعالی

فرهنگی شدن در حقیقت هماهنگی و انطباق فرد با کلیه شرایط و خصوصیات فرهنگی است و معمولاً به دو صورت ممکن است واقع شود. اول بصورت […]