مهر 25, 1397

طرحنامه مطالعه و تدوین سند جامع تحلیل تبلیغ دانش آموزی

مقدمه دانش آموزان بزرگترین مخاطبان در دسترس نظام اسلامی هستند که بخش عمده و بزرگی از وقت و عمر خود را در سیستم های آموزشی و […]
مهر 4, 1397

ویدیویی از بازدید از موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام در مشهد-1

مهر 4, 1397

بازدید از موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام در مشهد

در راستای انجام مطالعات پروژه ی “جریان شناسی تبلیغ دینی” ، محمد همایونفر ، مجری پروژه و مدیر علمی اندیشکده منهاج در محل این موسسه در […]
مهر 4, 1397

آغاز مراحل و فرآیندهای پروژه پژوهشی مربوط به “جریان شناسی تبلیغ دینی”

“بررسی نظریه ها ، مبانی و جریان شناسی تبلیغ دینی ” عنوان پروژه ای است پژوهشی که به همت کارگروه تدوین اسناد راهبردی اندیشکده منهاج و […]
مهر 4, 1397

آغاز مراحل و فرآیندهای پروژه پژوهشی مربوط به “تبلیغ دانش آموزی”

“مطالعه و تدوین سند جامع تحلیل تبلیغ دانش آموزی ” عنوان پروژه ای است پژوهشی که به همت کارگروه تدوین اسناد راهبردی اندیشکده منهاج و به […]
مهر 4, 1397

دریافت مجوز فعالیت از دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه ی قم

گروه پژوهشی تبلیغی منهاج ولایت پس از اجرای آزمایشی موفق طرح مورد توافق با مرکز تبلیغ نوین دفتر تبلیغات اسلامی موفق به اخذ مجوز فعالیت های […]