محمد همایونفر

شهریور ۳۰, ۱۳۹۷

کدام انسان؟

فرهنگ و تمدن غرب انسان را چگونه می شناسد ؟ آیا این تعریف از انسان صحیح است ؟ آیا از اهمیت این موضوع اطلاع داریم ؟ […]
شهریور ۳۰, ۱۳۹۷

درسهایی برای زندگی

فوتوکلیپی از مباحث انسان شناسی استاد محمد شجاعی    
شهریور ۳۰, ۱۳۹۷

کودکان قربانیان خشونت جنسی در غرب

بررسی گزارش شورای اروپا در خصوص خشونت جنسی علیه کودکان در اروپا !
شهریور ۳۰, ۱۳۹۷

هویت مرد قرن بیست و یکم به روایت سبک زندگی غربی

در حاشیه تولید یک مستند در خصوص هویت مرد قرن بیست و یکم …
شهریور ۳۰, ۱۳۹۷

قانونی شدن ازدواج همجنس گرایان در فرانسه

گزارشی درباره روند قانونی شدن ازدواج همجنس گرایان در غرب  
شهریور ۲۰, ۱۳۹۷

درآمدی بر نظریه پردازی در توسعه معارف قرآنی در محیط های آکادمیک غرب

نیاز به شناخت و تحلیل دقیق تر مسئله ما را بر آن داشت تا با واکاوی ابعاد و ارکان موضوع ، پیش نیاز های کلان نظری […]