درباره ما

اگر می خواهید با منهاج آشنا شوید این صفحه را بخوانید ، ما که هستیم ؟ اهدافمان چیست ؟ راهبردهایمان کدامند ؟ و می خواهیم به چه چیز هایی دست پیدا کنیم ؟ باور ما اینست که صداقت و شفافیت، زیربنای ارتباطی بر مبنای اعتماد است . پس ما را بیشتر بشناسید .

 
new logo menhaj2

"تیم پژوهشی تبلیغی منهاج ولایت" در حدود 10 سال است که مشغول فعالیت های مختلف در عرصه های تبلیغی و پژوهشی بوده است که حاصل آن اجرای پروژه های پژوهشی ، برنامه های تبلیغی ، تولید محصولات محتوایی ، اسناد راهبردی ، بانک های اطلاعات پژوهشی و محتوایی است . نام های سابق این تیم نصر جوان و مطالعات راهبردی نصر بوده که در دو سال گذشته فعالیت های این تیم در سطح جدیدی با نام منهاج ولایت شکل گرفته است که قالب ساختاری آن تحت عنوان اندیشکده مجازی منهاج ولایت در حال پیاده سازی می باشد .


 
mojavvez

2
4

5
7