درباره اندیشکده منهاج !

اگر می خواهید با منهاج آشنا شوید این صفحه را بخوانید ، ما که هستیم ؟ اهدافمان چیست ؟ راهبردهایمان کدامند ؟ و می خواهیم به چه چیز هایی دست پیدا کنیم ؟ باور ما اینست که صداقت و شفافیت، زیربنای ارتباطی بر مبنای اعتماد است . پس ما را بیشتر بشناسید .

تیم پژوهشی تبلیغی منهاج ولایت

در حدود 10 سال است که مشغول فعالیت های مختلف در عرصه های تبلیغی و پژوهشی بوده است که حاصل آن اجرای پروژه های پژوهشی ، برنامه های تبلیغی ، تولید محصولات محتوایی ، اسناد راهبردی ، بانک های اطلاعات پژوهشی و محتوایی است . نام های سابق این تیم نصر جوان و مطالعات راهبردی نصر بوده که در دو سال گذشته فعالیت های این تیم در سطح جدیدی با نام منهاج ولایت شکل گرفته است که قالب ساختاری آن تحت عنوان اندیشکده مجازی منهاج ولایت در حال پیاده سازی می باشد !

راهی که می رویم !

اندیشکده منهاج ولایت، گامی است جدی در تشکیل هیئت های اندیشه ورز در جهت پاسخگویی به نیاز های فکری و اندیشه ای نظام اسلامی ، این اندیشکده با استفاده از فناوری اطلاعات و بستر های مجازی بر آن است تا با ایجاد شبکه ای منسجم از تحلیلگران جوان و انقلابی به ایفای نقشی حیاتی در پیچ تاریخی انقلاب اسلامی بپردازد .

انبوه نیازهای فکری نظام در مسیر تمدن سازی اسلامی نیازمند ایجاد سازوکارها و سازه هایی است که بتواند ظرفیت انسانی پراکنده را در جهت تحلیل و پردازش مسئله محور چالش ها و اولویت ها در عرصه های گوناگون قرار دهد .

اندیشکده مجازی منهاج ولایت در واقع در نقش شتاب دهنده ای واقعی در شبکه سازی نخبگان جوان جبهه گفتمانی انقلاب اسلامی ظاهر می شود تا بتواند الگویی جدید برای هم افزایی ، سازماندهی و تولید اندیشه و فکر در خدمت آرمانهای مقدس و انقلابی معرفی کند .

اهداف کلان ما عبارتند از :

الف – تولید اندیشه و دانش در پشتیبانی از گفتمان انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی در سطوح زیر :

  1. بسط ، تفصیل و تعمیق گفتمان انقلاب اسلامی در چارچوب اندیشه امامین انقلاب در مسیر تمدن سازی
  2. رصد ، پایش و شناسایی نیاز های فکری نظام اسلامی و پاسخگویی به آنها با تکیه بر فرهنگ و دانش ایرانی اسلامی

ب- شبکه سازی و پرورش نخبه های جوان اندیشه ورز با رویکرد مسئله محوری ( شبکه جوانان اندیش ورز انقلاب اسلامی یا همان هیئت های اندیشه ورزی ) در ابعاد زیر :

  1. مسائل کلان و موضوعات راهبردی
  2. مسائل خرد و موضوعات کاربردی

ج – جریان سازی آفندی و پدافندی در عرصه جهاد فکری فرهنگی و جنگ نرم در عرصه ملی و بین المللی

راهبردهای کلان ما :

چارچوب های هویتی :

اندیشه و آراء حضرت امام خمینی ره ، اندیشه و آراء حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی در بستر تکامل انقلاب اسلامی و در مواجهه با جبهه کفر ، نفاق و جمود

راهبردهای آرمانی :

نیل به آرمانشهر مهدوی و زمینه سازی حاکمیت جهانی امام معصوم و انسان کامل بر جامعه بشری

تحقق تمدن اسلامی بر پایه آموزه های وحیانی و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام

راهبردهای کلان مدیریتی  :

نیل به مدیریت راهبردی فرهنگ در نظام سازی و معماری نظام های کلان

تولید و بومی سازی دانش و بهره گیری از دانش بومی در مسئله پردازی چالش ها

توجه به شکوفایی ، پویایی ، گسترش و کارآمدسازی سرمایه انسانی

راهبردهای کلان ساختاری:

شتابدهنده برای هیئت های اندیشه ورزی

مرکز رشد برای هیئت های اندیشه ورزی ، اندیشه ورزان و گروه های مخاطب

سرمایه گذار در پروژه ها و ایده های اندیشه ورزی مسئله محور

راهبردهای کلان پژوهشی  :

مسئله محوری در فعالیت های پژوهشی

توانمند سازی و شبکه سازی اندیشه ورزان در سازماندهی سرمایه های انسانی پژوهش

آزاد اندیشی ،خلاقیت و ایده پردازی در مواجه با مسئله ها و چالش ها

تاکید بر تضارب آراء و جمع اندیشی در روش شناسی پژوهش ها

تأکید بر خروجی ها و محصولات کاربردی در پژوهش های مسئله محور

تولید داده و داده پردازی در حوزه های تمدنی و نظام های کلان فرهنگی -اجتماعی، سیاسی و اقتصادی

mojavvez

در دست طراحی

در دست طراحی
null

دانش آموخته ی حوزه علمیه قم

پژوهشگر و تحلیلگر

محمد همایونفر

مدیر علمی منهاج

null

دانش آموخته ی حوزه علمیه قم

پژوهشگر و تحلیلگر

مهدی چپریان

دبیر علمی میز تخصصی

null

دانش آموخته ی حوزه علمیه قم

پژوهشگر و تحلیلگر

علی اکبر زارعی

دبیر علمی میز تخصصی

null

دانش آموخته ی حوزه علمیه قم

پژوهشگر و تحلیلگر

مجید نقدی

دبیر علمی میز تخصصی

null

دانش آموخته ی حوزه علمیه قم

پژوهشگر و تحلیلگر

 

سید مهدی موشح

دبیر علمی میز تخصصی

معرفی
تیم ما

تیم پژوهشی تبلیغی منهاج ولایت

در حدود 10 سال است که مشغول فعالیت های مختلف در عرصه های تبلیغی و پژوهشی بوده است که حاصل آن اجرای پروژه های پژوهشی ، برنامه های تبلیغی ، تولید محصولات محتوایی ، اسناد راهبردی ، بانک های اطلاعات پژوهشی و محتوایی است . نام های سابق این تیم نصر جوان و مطالعات راهبردی نصر بوده که در دو سال گذشته فعالیت های این تیم در سطح جدیدی با نام منهاج ولایت شکل گرفته است که قالب ساختاری آن تحت عنوان اندیشکده مجازی منهاج ولایت در حال پیاده سازی می باشد !

توصیف

راهی که می رویم !

اندیشکده منهاج ولایت، گامی است جدی در تشکیل هیئت های اندیشه ورز در جهت پاسخگویی به نیاز های فکری و اندیشه ای نظام اسلامی ، این اندیشکده با استفاده از فناوری اطلاعات و بستر های مجازی بر آن است تا با ایجاد شبکه ای منسجم از تحلیلگران جوان و انقلابی به ایفای نقشی حیاتی در پیچ تاریخی انقلاب اسلامی بپردازد .

انبوه نیازهای فکری نظام در مسیر تمدن سازی اسلامی نیازمند ایجاد سازوکارها و سازه هایی است که بتواند ظرفیت انسانی پراکنده را در جهت تحلیل و پردازش مسئله محور چالش ها و اولویت ها در عرصه های گوناگون قرار دهد .

اندیشکده مجازی منهاج ولایت در واقع در نقش شتاب دهنده ای واقعی در شبکه سازی نخبگان جوان جبهه گفتمانی انقلاب اسلامی ظاهر می شود تا بتواند الگویی جدید برای هم افزایی ، سازماندهی و تولید اندیشه و فکر در خدمت آرمانهای مقدس و انقلابی معرفی کند .

اهداف

اهداف کلان ما عبارتند از :

الف – تولید اندیشه و دانش در پشتیبانی از گفتمان انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی در سطوح زیر :

  1. بسط ، تفصیل و تعمیق گفتمان انقلاب اسلامی در چارچوب اندیشه امامین انقلاب در مسیر تمدن سازی
  2. رصد ، پایش و شناسایی نیاز های فکری نظام اسلامی و پاسخگویی به آنها با تکیه بر فرهنگ و دانش ایرانی اسلامی

ب- شبکه سازی و پرورش نخبه های جوان اندیشه ورز با رویکرد مسئله محوری ( شبکه جوانان اندیش ورز انقلاب اسلامی یا همان هیئت های اندیشه ورزی ) در ابعاد زیر :

  1. مسائل کلان و موضوعات راهبردی
  2. مسائل خرد و موضوعات کاربردی

ج – جریان سازی آفندی و پدافندی در عرصه جهاد فکری فرهنگی و جنگ نرم در عرصه ملی و بین المللی

راهبردها

راهبردهای کلان ما :

چارچوب های هویتی :

اندیشه و آراء حضرت امام خمینی ره ، اندیشه و آراء حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی در بستر تکامل انقلاب اسلامی و در مواجهه با جبهه کفر ، نفاق و جمود

راهبردهای آرمانی :

نیل به آرمانشهر مهدوی و زمینه سازی حاکمیت جهانی امام معصوم و انسان کامل بر جامعه بشری

تحقق تمدن اسلامی بر پایه آموزه های وحیانی و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام

راهبردهای کلان مدیریتی  :

نیل به مدیریت راهبردی فرهنگ در نظام سازی و معماری نظام های کلان

تولید و بومی سازی دانش و بهره گیری از دانش بومی در مسئله پردازی چالش ها

توجه به شکوفایی ، پویایی ، گسترش و کارآمدسازی سرمایه انسانی

راهبردهای کلان ساختاری:

شتابدهنده برای هیئت های اندیشه ورزی

مرکز رشد برای هیئت های اندیشه ورزی ، اندیشه ورزان و گروه های مخاطب

سرمایه گذار در پروژه ها و ایده های اندیشه ورزی مسئله محور

راهبردهای کلان پژوهشی  :

مسئله محوری در فعالیت های پژوهشی

توانمند سازی و شبکه سازی اندیشه ورزان در سازماندهی سرمایه های انسانی پژوهش

آزاد اندیشی ،خلاقیت و ایده پردازی در مواجه با مسئله ها و چالش ها

تاکید بر تضارب آراء و جمع اندیشی در روش شناسی پژوهش ها

تأکید بر خروجی ها و محصولات کاربردی در پژوهش های مسئله محور

تولید داده و داده پردازی در حوزه های تمدنی و نظام های کلان فرهنگی -اجتماعی، سیاسی و اقتصادی

مجوز
mojavvez
ساختار

در دست طراحی

در دست طراحی
همکاران
null

دانش آموخته ی حوزه علمیه قم

پژوهشگر و تحلیلگر

محمد همایونفر

مدیر علمی منهاج

null

دانش آموخته ی حوزه علمیه قم

پژوهشگر و تحلیلگر

مهدی چپریان

دبیر علمی میز تخصصی

null

دانش آموخته ی حوزه علمیه قم

پژوهشگر و تحلیلگر

علی اکبر زارعی

دبیر علمی میز تخصصی

null

دانش آموخته ی حوزه علمیه قم

پژوهشگر و تحلیلگر

مجید نقدی

دبیر علمی میز تخصصی

null

دانش آموخته ی حوزه علمیه قم

پژوهشگر و تحلیلگر

 

سید مهدی موشح

دبیر علمی میز تخصصی

white logo menhaj