ویدیو کلیپ

مهر 19, 1397

آسیب های فضای مجازی

  فضای مجازی و چالش های اجتماعی نوظهور. چالش های اجتماعی نوظهور متاثر از اینترنت و فضای مجازی، در ابعاد مختلف می تواند آسیب های اجتماعی […]
مهر 19, 1397

فضای مجازی و چالش های اجتماعی نوظهور

  فضای مجازی و چالش های اجتماعی نوظهور. چالش های اجتماعی نوظهور متاثر از اینترنت و فضای مجازی، در ابعاد مختلف می تواند آسیب های اجتماعی […]
مهر 4, 1397

ویدیویی از بازدید از موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام در مشهد-1

شهریور 30, 1397

کودکان قربانیان خشونت جنسی در غرب

بررسی گزارش شورای اروپا در خصوص خشونت جنسی علیه کودکان در اروپا !
شهریور 30, 1397

هویت مرد قرن بیست و یکم به روایت سبک زندگی غربی

در حاشیه تولید یک مستند در خصوص هویت مرد قرن بیست و یکم …
شهریور 30, 1397

قانونی شدن ازدواج همجنس گرایان در فرانسه

گزارشی درباره روند قانونی شدن ازدواج همجنس گرایان در غرب