یا سلام خدمت علاقه مندان اندیشه ورزی

شرایط و ضوابط اندیشکده منهاج ولایت به زودی در این صفحه درج خواهد شد . این شرایط و ضوابط دربردارنده ارزشها ، چارچوب ها و قوانین اندیشکده منهاج ولایت خواهد بود . همچنین شرایط و ضوابط مرتبط با همکاری های علمی در صفحه همکاری با منهاج درج خواهد گردید .

                                                                                  با تشکر محمد همایونفر مدیرعلمی اندیشکده منهاج