نیاز ما به موعظه!
شهریور 20, 1397
درآمدی بر نظریه پردازی در توسعه معارف قرآنی در محیط های آکادمیک غرب
شهریور 20, 1397

سیاست پژوهی و اقدام نگاری در معماری نظام تبلیغ دینی

چکیده پژوهش

با توجه به مفاهمه ی فراگیری که در ضرورت تحول و کارآمدسازی سیستم تبلیغ دینی در میان دستگاه های تبلیغ دینی و فعالان تبلیغی شکل گرفته است، دستیابی دقیق و دانش محور به مؤلفه های حیاتی و ابعاد مفهومی نظام تبلیغ دینی و ترسیم سیاست ها و خط مشی ها و تعیین اقدامات اساسی در جهت مدیریت تحول و باز آفرینی این سیستم، کاملاً لازم و ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش تلاش شده است این پیش نیاز های مفهومی و راهبردی در تحلیل و مدیریت تحول نظام تبلیغ دینی فراهم گردد.

هسته ی اصلی این پژوهش در گردآوری و تحلیل داده ها از نوع تحلیل کیفی است و رویکرد اصلی اتخاذ شده در آن رویکرد نظریه ی زمینه ایست[1]، که با استراتژی نمونه گيري نظري[2]  و با”تطبیق و تحلیل مستمر”یافته ها و اخذ نمونه های جدید به صورت همزمان با تحلیل و تا تکوین مقولات نظری و رسیدن به اشباع و کفایت نظری به انجام رسیده است، بدینگونه که فرآیندهای اصلی تحلیل یافته ها در روش داده بنیاد در این خصوص تا تکوین مقولات نظری در تحلیل نظام تبلیغ دینی و مرحله ترسیم مدل پارادایمی پیش رفته است.

در تلاشی دیگر در تحلیل وضع موجود نظام تبلیغ دینی مقولات کلان استخراجی و تکوین یافته، در محیط داخلی و بیرونی نظام تبلیغ دینی بر اساس محورهای چهارگانه SWOT  باز آرایی گردیده است تا از دریچه ای دیگر نظاره گر وضع موجود در سیستم تبلیغ دینی باشیم و این مرحله نیز تا آرایش مقولات مرتبط در نمودار توصیفی SWOT  پیش رفته است.

همچنین در این پژوهش با استفاده از مقولات و کدهای استخراجی بر اساس نظریه ی زمینه ای و بهره گیری از روش تناظر نویسی[3] و گروه کانونی (فوکوس گروپ)[4]، و بهره گیری از ابزار پرسش نامه ؛راهبردها، سیاست ها و اقدامات مورد نیاز در مدیریت تحول تبلیغ مورد ارزیابی، اعتبار سنجی و اولویت گذاری کارشناسان خبره قرارگرفته است.

مهمترین یافته های این پژوهش عبارتند از  :

  1. ترسیم مدل پارادایمی بر اساس نظریه ی زمینه ای در تحلیل نظام تبلیغ دینی مبتنی بر 27 مقوله کلان ذیل 5 کد محوری که مشتمل بر 789 کد باز و مقوله خرد می باشد.
  2. تحلیل و باز آرایی مقولات استخراجی بر اساس محورهای چهارگانه SWOT مشتمل بر 16 مقوله کلان و 503 مقوله خرد و کد باز.
  3. استخراج، تنظیم، ارزیابی و اولویت سنجی 26 راهبرد مبتنی بر 10 راهبرد کلان و 16 راهبرد خرد در مدیریت تحول نظام تبلیغ دینی
  4. استخراج، تنظیم و طبقه بندی سیاست ها در 5 حوزه سیاست گذاری در مدیریت تحول نظام تبلیغ مشتمل بر 103 سیاست به صورت تفکیکی.
  5. استخراج، تعیین، ارزیابی و اولویت سنجی 142اقدام مبتنی بر 23 اقدام کلان و 119 اقدام خرد در مدیریت تحول نظام تبلیغ دینی

با توجه به یافته های به دست آمده در تحلیل وضع موجود نظام تبلیغ دینی، برای کارآمدسازی و بهینه سازی این سیستم بیش و پیش از هر چیزی نیازمند اعمال مدیریت راهبردی در جهت انسجام بخشی، تخصیص و توزیع بهره ورانه منابع انسانی و مالی و تحول بخشی به عرصه های گوناگون این سیستم می باشیم. به طور کلی در وضعیت فعلی نظام تبلیغ دینی فاقد عاقله راهبردی با کارویژه های تصمیم سازی و تصمیم گیری موثر بوده و عوامل و اجزای آن دچار واگرایی، عملکرد های بخشی و سلیقه ای و فرسایش و استهلاک منابع مالی و انسانی است از این رو در مواجهه با تحولات بیرونی خصوصاً رقبای رسانه ای و چالش های اجتماعی و فرهنگی به صورت منفعلانه عمل می نماید. با تکیه بر یافته های متنوع این پژوهش می توان یادآوری نمود که لازمه دستیابی به تحولات جدی و پویایی و روزآمدی ؛ تحقق مدیریت راهبردی و دانش بنیان در نظام تبلیغ دینی می باشد که مهمترین راهبردها، سیاست ها و اقدامات پیش روی این مدیریت تحول در این پژوهش  بدست آمده است.

کلیدواژه ها :

تبلیغ دینی، نظام تبلیغ دینی، مدیریت راهبردی تبلیغ دینی، مبلغین، سازمان های تبلیغی

[1] Grounded theory

[2] Theoretical sampling

[3] Correspondence

[4] Focus Group

محمد همایونفر
محمد همایونفر
تخصص ها و مهارت ها:1- برنامه ریزی راهبردی ، ایده پردازی و طراحی و معماری پروژه های پژوهشی 2-اجرای پروژه های سامانه های اطلاعاتی، داده پردازی و تحلیل کیفی 3 - اجرای پروژه های گفتار پژوهی و مصاحبه عمیق 4- طراحی و اجرای پروژه های فرهنگی و تولید نرم افزار های مالتی مدیا و اپلیکیشن موبایل 5 - پژوهشگر و سخنران حوزه سبک زندگی و غرب پژوهی 6 - روش شناسی حوزه اندیشه ورزی و پژوهش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 2 =