سیاست پژوهی و اقدام نگاری در معماری نظام تبلیغ دینی

نیاز ما به موعظه!
شهریور ۹, ۱۳۹۷
درآمدی بر نظریه پردازی در توسعه معارف قرآنی در محیط های آکادمیک غرب
شهریور ۲۰, ۱۳۹۷

سیاست پژوهی و اقدام نگاری در معماری نظام تبلیغ دینی

چکیده پژوهش

با توجه به مفاهمه ی فراگیری که در ضرورت تحول و کارآمدسازی سیستم تبلیغ دینی در میان دستگاه های تبلیغ دینی و فعالان تبلیغی شکل گرفته است، دستیابی دقیق و دانش محور به مؤلفه های حیاتی و ابعاد مفهومی نظام تبلیغ دینی و ترسیم سیاست ها و خط مشی ها و تعیین اقدامات اساسی در جهت مدیریت تحول و باز آفرینی این سیستم، کاملاً لازم و ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش تلاش شده است این پیش نیاز های مفهومی و راهبردی در تحلیل و مدیریت تحول نظام تبلیغ دینی فراهم گردد.

هسته ی اصلی این پژوهش در گردآوری و تحلیل داده ها از نوع تحلیل کیفی است و رویکرد اصلی اتخاذ شده در آن رویکرد نظریه ی زمینه ایست[۱]، که با استراتژی نمونه گيري نظري[۲]  و با”تطبیق و تحلیل مستمر”یافته ها و اخذ نمونه های جدید به صورت همزمان با تحلیل و تا تکوین مقولات نظری و رسیدن به اشباع و کفایت نظری به انجام رسیده است، بدینگونه که فرآیندهای اصلی تحلیل یافته ها در روش داده بنیاد در این خصوص تا تکوین مقولات نظری در تحلیل نظام تبلیغ دینی و مرحله ترسیم مدل پارادایمی پیش رفته است.

در تلاشی دیگر در تحلیل وضع موجود نظام تبلیغ دینی مقولات کلان استخراجی و تکوین یافته، در محیط داخلی و بیرونی نظام تبلیغ دینی بر اساس محورهای چهارگانه SWOT  باز آرایی گردیده است تا از دریچه ای دیگر نظاره گر وضع موجود در سیستم تبلیغ دینی باشیم و این مرحله نیز تا آرایش مقولات مرتبط در نمودار توصیفی SWOT  پیش رفته است.

همچنین در این پژوهش با استفاده از مقولات و کدهای استخراجی بر اساس نظریه ی زمینه ای و بهره گیری از روش تناظر نویسی[۳] و گروه کانونی (فوکوس گروپ)[۴]، و بهره گیری از ابزار پرسش نامه ؛راهبردها، سیاست ها و اقدامات مورد نیاز در مدیریت تحول تبلیغ مورد ارزیابی، اعتبار سنجی و اولویت گذاری کارشناسان خبره قرارگرفته است.

مهمترین یافته های این پژوهش عبارتند از  :

  1. ترسیم مدل پارادایمی بر اساس نظریه ی زمینه ای در تحلیل نظام تبلیغ دینی مبتنی بر ۲۷ مقوله کلان ذیل ۵ کد محوری که مشتمل بر ۷۸۹ کد باز و مقوله خرد می باشد.
  2. تحلیل و باز آرایی مقولات استخراجی بر اساس محورهای چهارگانه SWOT مشتمل بر ۱۶ مقوله کلان و ۵۰۳ مقوله خرد و کد باز.
  3. استخراج، تنظیم، ارزیابی و اولویت سنجی ۲۶ راهبرد مبتنی بر ۱۰ راهبرد کلان و ۱۶ راهبرد خرد در مدیریت تحول نظام تبلیغ دینی
  4. استخراج، تنظیم و طبقه بندی سیاست ها در ۵ حوزه سیاست گذاری در مدیریت تحول نظام تبلیغ مشتمل بر ۱۰۳ سیاست به صورت تفکیکی.
  5. استخراج، تعیین، ارزیابی و اولویت سنجی ۱۴۲اقدام مبتنی بر ۲۳ اقدام کلان و ۱۱۹ اقدام خرد در مدیریت تحول نظام تبلیغ دینی

با توجه به یافته های به دست آمده در تحلیل وضع موجود نظام تبلیغ دینی، برای کارآمدسازی و بهینه سازی این سیستم بیش و پیش از هر چیزی نیازمند اعمال مدیریت راهبردی در جهت انسجام بخشی، تخصیص و توزیع بهره ورانه منابع انسانی و مالی و تحول بخشی به عرصه های گوناگون این سیستم می باشیم. به طور کلی در وضعیت فعلی نظام تبلیغ دینی فاقد عاقله راهبردی با کارویژه های تصمیم سازی و تصمیم گیری موثر بوده و عوامل و اجزای آن دچار واگرایی، عملکرد های بخشی و سلیقه ای و فرسایش و استهلاک منابع مالی و انسانی است از این رو در مواجهه با تحولات بیرونی خصوصاً رقبای رسانه ای و چالش های اجتماعی و فرهنگی به صورت منفعلانه عمل می نماید. با تکیه بر یافته های متنوع این پژوهش می توان یادآوری نمود که لازمه دستیابی به تحولات جدی و پویایی و روزآمدی ؛ تحقق مدیریت راهبردی و دانش بنیان در نظام تبلیغ دینی می باشد که مهمترین راهبردها، سیاست ها و اقدامات پیش روی این مدیریت تحول در این پژوهش  بدست آمده است.

کلیدواژه ها :

تبلیغ دینی، نظام تبلیغ دینی، مدیریت راهبردی تبلیغ دینی، مبلغین، سازمان های تبلیغی

[۱] Grounded theory

[۲] Theoretical sampling

[۳] Correspondence

[۴] Focus Group

نمایش وضعیت
ACTIVE

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × چهار =