زمینه های پژوهشی

اندیشکده مجازی منهاج ولایت در زمینه زیر به اندیشه ورزی و تولید فکر می پردازد ، این زمینه ها برگرفته از تلاش اندیشکده در پاسخگویی به نیازهای نظام اسلامی در جهت رسیدن به آرمان های دولت ، جامعه و تمدن اسلامی است .