رویدادهای پژوهشی

در این بخش تقویم جلسات و نشست های علمی پژوهشی اندیشکده منهاج را در دو بخش رویدادهای پیش رو و رویدادهای گذشته ملاحظه می نمایید . برای آشنایی با سایر رویدادها و محصولات می توانید به بخش اخبار و محصولات اندیشکده مراجعه نمایید .

رویدادهای پژوهشی پیش رو

رویدادهای گذشته