درباره ما

اگر می خواهید اندیشکده مجازی منهاج ولایت را بیشتر بشناسید ، مطالب این صفحه را حتماً مطالعه نمایید ، شفافیت عملکرد ، احترام به مخاطبان و صداقت از مهمترین اصول و ارزش های حرفه ای ماست !

اردیبهشت ۷, ۱۳۹۶

نشست علمی با موضوع فرهنگ متعالی

یادداشتی از : محمد همایونفر در اقتصاد چه می خواهیم : اقتصاد مقاومتی در برابر اقتصاد نفتی اقتصاد عدالت گستر دربرابر اقتصاد سرمایه داری ، سوداگر […]
فروردین ۲۰, ۱۳۹۶

درباره سرمایه های انسانی جبهه انقلاب

در حالی گذران دهه چهارم انقلاب اسلامی را به نظاره نشسته ایم که عمق تاثیرات راهبردی شگرف این پدیده بی نظیر و معجزه الهی روز به […]
اردیبهشت ۷, ۱۳۹۶

نشست علمی با موضوع فرهنگ متعالی

یادداشتی از : محمد همایونفر در اقتصاد چه می خواهیم : اقتصاد مقاومتی در برابر اقتصاد نفتی اقتصاد عدالت گستر دربرابر اقتصاد سرمایه داری ، سوداگر […]
فروردین ۲۰, ۱۳۹۶

درباره سرمایه های انسانی جبهه انقلاب

در حالی گذران دهه چهارم انقلاب اسلامی را به نظاره نشسته ایم که عمق تاثیرات راهبردی شگرف این پدیده بی نظیر و معجزه الهی روز به […]
اردیبهشت ۷, ۱۳۹۶

نشست علمی با موضوع فرهنگ متعالی

یادداشتی از : محمد همایونفر در اقتصاد چه می خواهیم : اقتصاد مقاومتی در برابر اقتصاد نفتی اقتصاد عدالت گستر دربرابر اقتصاد سرمایه داری ، سوداگر […]
فروردین ۲۰, ۱۳۹۶

درباره سرمایه های انسانی جبهه انقلاب

در حالی گذران دهه چهارم انقلاب اسلامی را به نظاره نشسته ایم که عمق تاثیرات راهبردی شگرف این پدیده بی نظیر و معجزه الهی روز به […]