شهریور ۳۰, ۱۳۹۷

کدام انسان؟

فرهنگ و تمدن غرب انسان را چگونه می شناسد ؟ آیا این تعریف از انسان صحیح است ؟ آیا از اهمیت این موضوع اطلاع داریم ؟ […]
شهریور ۳۰, ۱۳۹۷

درسهایی برای زندگی

فوتوکلیپی از مباحث انسان شناسی استاد محمد شجاعی    
شهریور ۳۰, ۱۳۹۷

کودکان قربانیان خشونت جنسی در غرب

بررسی گزارش شورای اروپا در خصوص خشونت جنسی علیه کودکان در اروپا !
شهریور ۲۰, ۱۳۹۷

درآمدی بر نظریه پردازی در توسعه معارف قرآنی در محیط های آکادمیک غرب

نیاز به شناخت و تحلیل دقیق تر مسئله ما را بر آن داشت تا با واکاوی ابعاد و ارکان موضوع ، پیش نیاز های کلان نظری […]
شهریور ۲۰, ۱۳۹۷

سیاست پژوهی و اقدام نگاری در معماری نظام تبلیغ دینی

چکیده پژوهش با توجه به مفاهمه ی فراگیری که در ضرورت تحول و کارآمدسازی سیستم تبلیغ دینی در میان دستگاه های تبلیغ دینی و فعالان تبلیغی […]
فروردین ۲۰, ۱۳۹۶

تحلیل وضعیت پایگاه های اینترنتی مراکز حوزوی (پژوهش رصد و تحلیل )

این محصول پژوهشی ، حاصل اجرای فاز سوم پروژه شناسایی و ارزیابی سایبری مراکز حوزوی است که به سفارش معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی به […]
شهریور ۲۰, ۱۳۹۷

سیاست پژوهی و اقدام نگاری در معماری نظام تبلیغ دینی

چکیده پژوهش با توجه به مفاهمه ی فراگیری که در ضرورت تحول و کارآمدسازی سیستم تبلیغ دینی در میان دستگاه های تبلیغ دینی و فعالان تبلیغی […]