با عضویت در اندیشکده منهاج، شما نیز یک اندیشه ورز برای حل مسائل و چالش های ایران عزیز باشید !

همکاران منهاج

مجموعه ای از نویسندگان ،گزارشگران و پژوهشگرانی که در فرآیند مسئله شناسی و تحلیل چالش ها با اندیشکده ی منهاج همکاری می نمایند .

اندیشه ورزان

مجموعه ای از اندیشه ورزان که اندیشه و مطالب آنها در مسئله شناسی و مسئله پردازی های اندیشکده مورد توجه قرار گرفته است .

بانک اندیشه ها

بانک اندیشه ها ، مجموعه ای طبقه بندی شده از انواع داده ها و اطلاعات درباره مسائل و چالش های امروز جامعه ی ماست که منابع اصلی مسئله پردازی ها می باشند .

میزهای تخصصی

در میزهای تخصصی چالش ها و مسائل حوزه های گوناگون اجتماعی شناسایی و پس از اولویت بندی مورد مسئله پردازی و تحلیل قرار می گیرند .

ویترین منهاج

 

مجموعه ای از آخرین مطالب و یادداشت های متنوع منتشر شده در منهاج که به طرح نگاه های گوناگون درباره چالش ها و موضوعات می پردازند . در ویترین می توانید آخرین مقالات ، یادداشت ها و تحلیل ها، معرفی کتاب و آخرین رویدادها و پژوهش ها در منهاج را ببینید .

Vitrin

ثبت نام پژوهشگر

متقاضیان همکاری با اندیشکده منهاج می توانند با ثبت نام در اندیشکده و ارسال پیام به ایمیل اندیشکده تقاضای همکاری خود را به عنوان نویسنده ، گزارشگر و یا پژوهشگر اعلام نمایند .

کانال راوی

کانال راوی ،رسانه ی تصویری اندیشکده منهاج می باشد که قرار است فیلم ها و کلیپ های تصویری درباره ی میز های تخصصی اندیشکده را به نمایش بگذارد .

( در مرحله آزمایشی )

سامانه مدیریت پژوهش ها

در این سامانه مدیریت و کنترل پروژه های پژوهشی اندیشکده به انجام می رسد ،برای دسترسی به این سامانه لازم است پژوهشگر منهاج باشید .